art. 53 kodeksu pracy
 
 

Archiwum

 
    
 

 

 

 

Kocham!

Temat: Rozwiązanie umowy w trybie 53 art.
Czy w trybie art. 53 Kodeksu pracy (tj. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodów niezawinionych przez pracownika)można rozwiązać stosunek pracy po upływie okresu nieobecości usprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim, ale w przypadku, gdy pracownik nie zgłosił się do pracy, ani nie przedstawił kolejnego zwolnienia lekarskiego, a jedynie telefonicznie poinformował, iż nie przyjdzie do pracy, gdyż jest nadal chory? Dodam, że...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4617Temat: Zwolnienia w pracy.
Mądralińska, gościowi....... , do tego Twój wypowiedzi - ależ niesympatyczny jesteś . Amorki to strzały miłości strzelają a ty strzałę nienawiści. Zmień może radio na inne fale? Ale wracając do tematu. Skoro nie masz chęci zajrzeć do materiałów źródłowych: Art. 53.Kodeksu Pracy § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43108


Temat: pracownik stara się o rentę-pomocy
...pracownik zostaje dopusczony do pracy na dotychczasowym stanowisku ( a to się zdarza, że są odmienne zdania lekarza przemysłowego i kierującego na rentę) wówczas pracownik normalnie podejmuje pracę.Jeżeli nie uzyska dopuszczenia to niestety ale trzeba w jakiś sposób przeczekać te kilka dni.Jednak udzielenie urlopu wypoczynkowego w tym okresie wiąże się z tym, że w przypadku gdy pracownik renty nie otrzyma , to nie będzie go można zwolnić z Art. 53 Kodeksu Pracy.Pracodawca może mu kilka dni nieobecności usprawiedliwić, lub pracownik może wystąpić o kilka dni urlopu bezpłatnego.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27441


Temat: Zwolnienia w pracy.
Prawo zezwala na zwalnianie osób,które długo przebywają na zwolnieniu lekarskim. Zezwala na to art. 53 kodeksu pracy.Długotrwała choroba może być także przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę (są na to orzeczenia sądu). Pracodawca zatrudnia pracownika, bo ten jest mu potrzebny do wykonywania pracy.Skoro nie wykonuje tej pracy to pracodawcy nie jest potrzebny taki pracownik. I wtedy wypełniając wymogi prawne może rozwiązać umowę o pracę. Państwo zapewnia przez pewien czas ochronę chorego pracownika. Ale ta ochrona nie cięgnie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43108


Temat: zwolnienie chorobowe a wypowiedzenie o prace
NIE! Ale jeśli pracownik choruje dłużej niż: 3 lub 6 miesięcy (i jeszcze trzy miesiące jeśli lekarz orzeknie, że powróci po tych następnych do pracy zdrowy) zakład pracy może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia - podst. prawn. art. 53 Kodeksu Pracy. Wszystko zależy ile się przepracowało czasu u pracodawcy. Polecam przeczytanie ww. artykułu KP. Jeżeli Pracodawca przyśle Ci wypowiedzenie pocztą w trakcie trwania choroby, złóż pozew do sądu pracy - nie ponosisz żadnych kosztów. Jeżeli będziesz miała jeszcze jakieś wątpliwości wpisuj je na forum pod hasłem sogreg1- chętnie Ci pomogę. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15159


Temat: wypowiedzenie....
zobacz art. 53 kodeksu pracy
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15698


Temat: Co nowego w prawie pracy?
...o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał już nowelizację ustawy.Według nich pracodawca nie będzie mógł zwolnić bez wypowiedzenia chorego pracownika legitymującego się przynajmniej 6-miesięcznym, zakładowym stażem zatrudnienia również podczas pierwszych 3 miesięcy pobierania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego.( zmiana art. 53 KOdeksu Pracy. Słyszałam tylko o tym. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21330
 

 


 

 
Copyright 2003. Kocham!